Vítejte v Lobodicích!

Vystoupili jste z vlaku v obci, která má asi 750 obyvatel a leží na území okresu Přerov v Olomouckém kraji při pravém břehu řeky Moravy.

Fotografie zajímavostí z Lobodic a jejich okolí

Ihned po vystoupení z vlaku Vás zaujme bývalá staniční budova někdejšího nádraží s hrázděnou přístavbou čekárny pro cestující. Na nádraží v Lobodicích byla (nejpozději od roku 1951, ale nejspíš už dříve) i výdejna jízdenek, která vydržela v provozu až do zastavení pravidelné osobní dopravy na trati v roce 1981. Kolejiště stanice čítalo mimo hlavní traťové koleje pouze dodnes existující, ale již neprovozní nakládkovou kolej, která byla původně delší a ještě jednou spojkou s hlavní kolejí rozdělená na běžnou dopravní kolej použitelnou pro křižování vlaků (blíže staniční budově) a vlečku. Hned za stanicí směrem na Tovačov se pak až do roku 2019 nacházela malá budova Hlásky Skašov, u které z trati odbočovala dodnes existující a provozovaná vlečka štěrkoven. Dnes je tato odbočná výhybka tzv. "samovratná" a přestavuje ji obsluha vlečkových vlaků.

Co byste v Lobodicích rozhodně měli navštívit?

Lobodice patří mezi nejstarší obce na Moravě - první písemná zmínka o obci je z roku 1131 (to byly Lobodice majetkem olomouckého biskupství). Přestože se dnes obec nachází uprostřed lánů obdělávané hanácké půdy, založena byla jako malá dřevěná osada uprostřed rozlehlých lužních pralesů. Ty se však postupně vypálily a vykácely a dnes po nich není ani památky. Stejně tak dávnozmizely stopy po tvrzi, která v Lobodicích prokazatelně existovala ve 14. stoleří, dnes už však není ani známo, kde přesně stála.

K nějvětším současným pamětihodnostem Lobodic patří dlouholetý farní barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, který byl v roce 1771 postavený na místě starší kaple na návsi, jejímž pozůstatkem je místnost pod věží kostela. Velmi cennou památkou je také typická venkovská usedlost čp. 47 na návsi, jejíž nepřehlédnutelnou součástí je jeden z nemnnoha dodnes dochovaných žudrů, kdysi pro oblast Hané typických.
V obci a jejím blízkém okolí lze najít také několik soch, tři hraniční kameny z roku 1700 a kříž z roku 1717.

Přírodní bohatství Lobodic je z části ukryto pod zemí a bohužel nemůže být přístupné veřejnosti - zdejší přírodou vytvořené dutiny pod zemí v hloubce 400 až 500 m jsou totiž využívány jako velkoobjemové zásobníky zemního plynu. Obří podzemní plynojem byl postaven (či spíše doplněním technologií vytvořen) v roce 1965 pro skladování svítiplynu. Na to, že v lužních lesích u Lobodic je místo, kde lze uchovávat plyn, přišli za 2. světové války Němci, když hledali ropu. Dnes jde o jediný aquiferový (přírodní) zásobník plynu na území ČR a zároveň šlo o vůbec první zásobník plynu na území ČR. Kapacita zásobníků je 177 milionů kubíků zemního plynu, což je množství, kterým je možné pokrýt spotřebu plynu celé České republiky po dobu dvou až tří měsíců.
Mimo této oku skryté zajímavosti je naopak plně možné si vychutnat krásy Národní přírodní rezervace Zástudánčí, která chrání vzácné pozůstatky neregulovaného toku Moravy a lužních lesů i s jeho charakteristickou flórou a faunou. Jde také o velmi významnou lokalitu z pohledu migrace a hnízdění ptáků. Bylo zaznamenáno celkem 174 druhů ptáků, z toho asi 80 druhů hnízdících a 90 druhů pravidelně nebo nepravidelně protahujících. Hnízdí tu například chráněné druhy jako ledňáček říční, včelojed lesní, kulík říční, moudivláček lužní.

Oficiální stránky obce najdete na adrese www.lobodice.cz.