Vítejte v Tovačově!

Vystoupili jste z vlaku ve městě, které má asi 2500 obyvatel a leží na území okresu Přerov v Olomouckém kraji při středním toku řeky Moravy.

Fotografie zajímavostí z Tovačova a jeho okolí

Na nádraží v Tovačově Vás hned po vystoupení z vlaku určitě zaujme staniční budova, která je původní stavbou dráhy z doby jejího vzniku, tj. roku 1895. Kolejiště stanice čítalo už od zahájení provozu tři průjezdné koleje a jednu kusou, končící vedle staniční budovy směrem od Kojetína. Směrem ke konci tratě byly původně dvě kusé koleje. Dodnes existující z nich, do které se spojují průjezdné koleje stanice, byla ve svých posledních 78 metrech vedena jako vlečka. Vedle ní (směrem blíže k silnici od města) byla kusá kolej, odbočující z koleje nejbližší staniční budově, sloužící jako vlečka cukrovaru v Kroměříži s boční vykládkovou rampou. Tato kusá kolej, včetně rampy, zanikla na přelomu 40. a 50. let 20. století. Zadní kolej (nejvzdálenější od staniční budovy) byla snesením pohyblivých jazyků výhybek zrušena koncem roku 2006, fyzicky pak byla celá kolej odstraněna v červnu 2019.

Co byste v Tovačově rozhodně měli navštívit?

Samotné město Tovačov je označováno za nejstarší renesančně pojatý urbanistický celek v České republice. Největší dominantou města je zámek s 96 m vysokou Spanilou věží (přístupná samostatně i jako rozhledna), který patří mezi nejvýznamnější architektonické soubory našeho státu. Pozoruhodný je vstupní renesanční portál zámku z roku 1492, ale i stavby v jeho areálu. Velmi poutavé jsou interiéry zámku, kde v křídle ve stylu vídeňské opery (včetně dokonalé zmenšené kopie jejího schodiště) se nachází obřadní síň, zvláštní pozornost si zaslouží také zámecká kaple.

Kromě návštěvy zámku se určitě vydejte také na procházku ve stínu Zámecké, Skašovské nebo Annovské hráze a obejděte si rybník Kolečko, jehož okolí bylo v roce 2000 uznáno za významný krajinný prvek pro jedinečné společenstvo, které je domovem řady zajímavých druhů hub, rostlin a živočichů, vyskytujících se v rámci naší republiky jen velmi vzácně. A pokud Vám nohy dovolí, zastavte se také u barokního kostela sv. Václava z let 1788-1793 a u špitální kaple sv. Jáchyma a Anny z roku 1633.

Tovačov je kromě jiného také městem rybníků, které jej společně s lužními lesy obklopují je ze tří čtvrtin. První zmínka týkající se dodnes existujícího Hradeckého rybníka je z roku 1503. Právě výlov tohoto rybníka bývá každoročně (obvykle o druhém říjnovém víkendu) pojat jako největší kulturně-společenská událost ve městě a už od roku 2007 se na tuto akci můžete svézt zvláštními vlaky z Kojetína.
K létu samozřejmě patří koupání. To je možné (a velmi příjemné) v křišťálově čisté vodě Annínského jezera na břehu přiléhajícím k městu Tovačov (přístup k pláži je od autobusového nádraží příčně přes křižovatku, dále krátce kolem silnice směr Přerov, od které odbočíte jednou z uliček odbočujících doprava). V ostatních částech tovačovských jezer je ale koupání přísně zakázáno a často i pokutováno!

O silné židovské komunitě v Tovačově vypovídá místní židovský hřbitov (založen po třicetileté válce, nejstarší náhrobky z konce 17. století), který je situován jižně od historického jádra města. Součástí hřbitova je také kaple, v jejímž interiéru se nachází malá expozice dokumentující ritus pohřbívání.

Významnou historickou událostí, kterou v Tovačově i jeho okolí připomíná nejeden pomník, byla bitva u Tovačova. Šlo o střet pruských a rakouských vojáků v polovině července 1866 po porážce Rakouska v bitvě u Hradce Králové. Asi největší připomínkou této bitvy je pomník u silnice mezi Tovačovem a Olomoucí s vytesanými jmény všech padlých rakouských vojáků. Dalšími památkami rozesetými po okolí jsou kříže a pomníky věnované jednotlivým vojákům a dále pískovcové pyramidy podobné ústřednímu pomníku.

Oficiální stránky města najdete na adrese www.tovacov.cz.