Vítejte v Kojetíně!

Vystoupili jste z vlaku ve městě, které má necelých 6000 obyvatel a leží na území okresu Přerov v Olomouckém kraji při středním toku řeky Moravy.

Fotografie zajímavostí z Kojetína a jeho okolí

Provoz na kojetínském vlakovém nádraží byl zahájen společně s celou tratí Brno – Přerov na konci srpna roku 1869. Od počátku roku 1888 pak stanice prošla významným rozšířením v souvislosti se stavbou 180 km dlouhé Dráhy moravskoslezských měst Kojetín – Těšín – Bílsko, na které byl zahájen provoz 1. června 1888. Od druhé poloviny roku 1894 pak prošla stanice ještě jednou úpravou v souvislosti se zaústěním lokálky od Tovačova, na které byl provoz zahájen 1. září 1895. Aktuálně se stanice, včetně její staniční budovy, nachází na absolutním konci své existence a v nejbližším období čeká kolejiště stanice zásadní přestavba v rámci velké modernizace a zdvoukolejnění trati Brno – Přerov. Staniční budova bude nejspíš zcela, případně z větší části zbourána a nahrazena stavbou novou.

První písemná zmínka o Kojetíně je z roku 1233 (v listině moravského knížete Přemysla z tohoto roku se hovoří o újezdu kojetínském), je však nepochybné, že už v době velkomoravské říše bylo na území dnešního Kojetína sídliště. To dosvědčují i archeologické nálezy. Od 18. století byl Kojetín rozdělen na vnitřní město a tři předměstí – Kroměřížské, Vyškovské a Olomoucké. V roce 1829 se začala stavět nová budova radnice (ta ale při rekonstrukci v roce 1995 vyhořela a z větší části musela být postavena zcela znovu) a v roce 1830 nová budova fary, která je dodnes skvělou ukázkou interiéru a z části i exteriéru druhého rokoka.

Co byste v Kojetíně rozhodně měli navštívit?

Mezi současné největší pamětihodnosti města patří především jeho z dáli viditelná dominanta – původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 13. století, barokně přestavěný v 17. století a s interiérem ve stylu vídeňského klasicismu z poloviny 18. století.
Mimo kostela a fary patří k dalším významným kojetínským památkám zdejší židovský hřbitov, židovská synagoga (dnes Husův sbor) a vedle stojící bývalý židovský rabínský dům, Pomník hladového pochodu na Tržním náměstí, Hotel Pivovar, Morový sloup na Masarykově náměstí, sochy svatého Václava a svaté Anny a dále několik křížů a dalších soch světců a několik Božích muk.
Nedávno vzorně opravené kojetínské Masarykovo náměstí obklopují měšťanské domy, z nichž některé si ponechaly svůj historický ráz. Stejně jako v minulosti, i dnes je jejich přízemí vyplněno různými obchody a restauracemi.

Město má významnou polohu i pro rekreaci. Probíhá kolem něho Moravská cyklotrasa a stavba další cyklostezky se připravuje. V okolí města je možno provozovat i vodní turistiku, tok řeky Moravy leží na hranicích Kojetína a je sjízdný směrem k Tovačovu i Kroměříži.
K dispozici je také kompletně zrekonstruované koupaliště se třemi bazény s vyhřívanou vodou, kempem a rozsáhlým zázemím pro aktivní i pasivní relaxaci.

Krajina v okolí města je typickou rovinatou krajinou Hané, je protkaná řadou vodních ploch a toků, částečně porostlá lužními lesy a zbytky luk. Jižně od města se zvedá úpatí Chřibů se smíšenými lesy a doubravami.
Město je bohaté také na kulturní a národopisné tradice. Velmi aktivní je v tomto směru soubor Hanácká scéna a tvůrčí skupina Signál 64, ve které se angažují místní výtvarníci a umělci. Snahou města je obnovit i téměř zapomenuté tradice, jako jsou např. Kojetínské hody, vodění medvěda, pochovávání basy apod. Na zmíněné kojetínské hody jsou v rámci Hanáckého léta na kolejích každoročně také vypravovány zvláštní historické vlaky z Tovačova a Kroměříže.

Oficiální stránky města najdete na adrese www.kojetin.cz.