Vítejte v Kroměříži!

Vystoupili jste z vlaku v někdejším okresním městě, které má téměř 28000 obyvatel a leží ve Zlínském krají, v jižním cípu úrodné Hané. V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky, následujícího roku pak byl zdejší Arcibiskupský zámek společně s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Fotografie zajímavostí z Kroměřížě a jejího okolí

Provoz na vlakovém nádraží v Kroměříži započal koncem listopadu roku 1880, kdy společnost pro výstavbu dráhy Kroměříž – Hulín (Kroměřížská dráha) zprovoznila dráhu z Hulína do Kroměříže. O rok později byla do Kroměříže zaústěna druhá trať, a sice od Zborovic, na které byl zahájen provoz v říjnu 1881.
Později se kroměřížské nádraží stalo součástí 180 km dlouhé tzv. Moravsko-slezské dráha měst, vedoucí z Kojetína přes Kroměříž, Bystřici pod Hostýnem a Valašské Meziříčí až do Bílska v dnešním Polsku. Stavbu této tratě (mimo již existujících úseků) už realizovala společnost Severní dráha císaře Ferdinanda a provoz na celé této dráze byl slavnostně zahájen 1. června 1888.

Na území města se nachází velké množství památek a udržované historické centrum – Velké náměstí s podloubím a vedle něj stojící Arcibiskupský zámek, v jehož obrazárně se nachází mimo jiné i slavné Tizianovo dílo Apollo a Marsyas. V zámecké knihovně je uložen i Kroměřížský sakramentář (Sacramentarium Cremsiriense), jedna z nejstarších liturgických knih dochovaných v českých zemích. Z dalších památek se v Kroměříži nachází například kostely: sv. Mořice, sv. Jana Křtitele, Nanebevzetí Panny Marie, pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje a kostel svatého Cyrila a Metoděje v areálu Psychiatrické nemocnice. Dále například kaple svatého Kříže v Octárně, kaple Povýšení svatého Kříže kláštěra Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže, Mlýnská brána, biskupská mincovna, kde se nachází největší sbírka mincí ve střední Evropě, arcibiskupské vinné sklepy, Muzeum Kroměřížska, Galerie Artuš atd. Milovníky techniky jistě zaujme železniční muzeum Kroměřížské dráhy v prostorách zdejšího lokomotivního depa.

Poblíž Kroměříže se nachází přírodní park Záhlinické rybníky, kde jsou k vidění kormoráni a bobři. Na západ od Kroměříže je na řece Moravě vodní elektrárna Strž z roku 1923, na které byly asi poprvé v historii ČR použity Kaplanovy turbíny.

Oficiální stránky města - www.mesto-kromeriz.cz