Vítejte v Chropyni!

Vystoupili jste z vlaku ve městě, které má necelých 5000 obyvatel a leží v severozápadním výběžku Zlínského kraje, na území někdejšího okresu Kroměříž. Zároveň se město nachází v jižním cípu středomoravské roviny Hané, v nivě řeky Moravy.

Fotografie zajímavostí z Chropyně a jejího okolí

Provoz na chropyňském vlakovém nádraží byl zahájen společně s celou tratí Brno – Přerov na konci srpna roku 1869. Už rok předtím však byl v Chropyni vystavěn cukrovar, který byl na železnou dráhu napojen dodnes existující vlečkou (dnes vlečka závodu Fatra, dříve Technoplast). Aktuálně se stanice i s prostornou nádražní budovou nachází na konci své existence a v nejbližším období je čeká zásadní přestavba (budovu nejspíš demolice) v rámci připravované modernizace a zdvoukolejnění trati Brno – Přerov.

Počátky Chropyně sahají hluboko do minulosti. Z archeologických nálezů je známo, že místo bylo osídleno už kolem roku 1000, i když první písemné zmínky pochází až z r. 1261. Na město byla Chropyně povýšena roku 1970.

Co byste v Chropyni rozhodně měli navštívit?

Určitě nejvýznamnější chropyňskou pamětihodností je zdejší zámek s nejobsáhlejší sbírkou loveckých zbraní v České republice. Jde o dvoupatrovou jednoduchou budovu se spoustou oken v kamenných portálech. Kromě umístění zámku na otevřeném prostranství každého zaujme jeho jasně červená střecha, které vévodí vysoká štíhlá věž. Zámek byl vystavěn na místě původní vodní tvrze, kolem roku 1615 byl renesančně přestavěn a v letech 1701 – 1703 prošel zásadní proměnou podle projektu Giovanni Pietro Tencally. Kolem roku 1850 byly v interiérech zámku provedeny romantické úpravy. Dnes si v jeho místnostech můžete mimo zmíněné sbírky zbraní v Rytířském sále prohlédnout také soubor cínového nádobí, místnost se stolem krále Ječmínka nebo pozoruhodný dřevěný strop s vyobrazeními bývalých chropyňských pánů.

V blízkosti zámku si nezapomeňte prohlédnout barokní kostel sv. Jiljí, který nechal vystavět olomoucký arcibiskup Maxmilián Hamilton v roce 1772. U kostela najdete také zajímavý pomník s nápisem: "Hanácká půda vrácena Hanákům 21. X. 1923" a dále kamenný kříž z roku 1903.

Z někdejší soustavy chropyňských rybníků se zachoval rybník Zámecký, který je od roku 1925 národní přírodní rezervací s výskytem vzácné kotvice plovoucí. Zároveň je ale také největším hnízdištěm racka chechtavého ve střední Evropě. Druhým dochovaným rybníkem je rybník Hejtman, ke kterému si můžete zajít při cestě zpět od zámku na vlakové nádraží. Cestou si určitě ponechejte nějaký čas na zastavení v oblasti ulice Haltýře, kde stojí za návštěvu hned dvě místa. Prvním je vodní akvadukt Koryto, který se ne náhodou podobá akvaduktu Vantroky nedaleko Uhřičic (viz stránka Uhřičice), druhým pak je svým složením vody jedinečný Chropyňský pramen, poslední památka na kdysi slavné lázně, které se v místě nacházely, ale v roce 1997 je zcela zničily povodně na Moravě.

Pokud se můžete v Chropyni pozdržet déle, určitě doporučujeme navštívit zdejší opravené koupaliště se třemi bazény, případně i nové dětské hřiště mezi silnicí směr Skaštice a Zámeckým rybníkem. Mimochodem - ulice zvaná Hrad, u které se toto hřiště nachází, je pojmenována opravdu podle hradu, který zde kdysi stával. Dnes už však hrad nic nepřipomíná, jsou tu jen rodinné domy a zahrádky.

Oficiální stránky obce najdete na adrese www.muchropyne.cz.