Jiří Gračka
Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje
Foto: Jiří Gračka