Vítejte v Uhřičicích!

Vystoupili jste z vlaku v obci, která má asi 530 obyvatel a leží na území okresu Přerov v Olomouckém kraji na pravém břehu řeky Moravy.

Fotografie zajímavostí z Uhřičic a jejich okolí

Vlaková zastávka Uhřičice obec, na které jste vystoupili, byla pod názvem "km 3,8" zřízena zřejmě k 15.5.1936 jako zastávka pro motorové vlaky. Pravděpodobně po válce byl v domečku s čekárnou u zastávky zřízen i prodej jízdenek. Než tato zastávka vznikla, museli obyvatelé Uhřičic vystupovat z vlaku na zastávce Uhřičice, která se nacházela v oblouku trati pod silnicí k Tovačovu cca na půli cesty mezi Uhřičicemi a Polkovicemi. Až do roku 1967 fungovaly obě zastávky společně, ke dni 27.5.1967 pak byla starší zastávka (jejíž součástí bylo také nákladiště pro zemědělské plodiny s jednou odbočnou kolejí) zrušena.

V roce 1977 byl prodej jízdenek na zastávce Uhřičice obec zrušen, po zastavení osobní dopravy na trati v roce 1981 byly opuštěny i schody od zastávky do obce a sneseno osvětlení cesty, po kterém můžete dodnes při pravé straně schodů najít uříznuté trubky s trčícími zbytky kabelů. Po levé straně schodů hned pod zastávkou můžete spatřit zbytky zdiva po původní čekárně pro cestující, která byla společně s betonovým nástupištěm zastávky zbořena při rekonstrukci tratě v roce 1990. Když začal spolek Kroměřížská dráha (KMD) v roce 2007 provozovat první historické vlaky po tovačovské trati, nebylo možné zastávku Uhřičice obec používat, protože místo nástupiště byl vedle koleje jen hluboký příkop. V roce 2015 však tehdejší SŽDC s ohledem na narůstající množství jízd osobních vlaků po tovačovské trati původní nástupištní hranu provizorně obnovila a spolek KMD tak opět mohl začít tuto téměř 35 let nevyužívanou zastávku pro své vlaky používat. Těsně před zahájením provozu pravidelných vlaků Hanáckého léta na kolejích v roce 2020 pak probehla dokonce obnova betonové nástupištní hrany zastávky (včetně tabule se jménem zastávky a vývěsní stříňky pro jízdní řád), kde tak dnes můžete do vlaků nastupovat a z nich vystupovat zcela bezpečně jako na jakékoliv jiné běžně provozované trati.

Co byste v Uhřičicích rozhodně měli navštívit?

Na první pohled možná nikterak významná obec, která byla v letech 1975 až 1990 součástí města Kojetína, si rozhodně zaslouží Vaši návštěvu! Už při příjezdu vlakem od Kojetína můžete pod tratí při silnici na začátku obce spatřit nezvykle bohatý kamenný kříž se sochami světců z roku 1981, hlouběji v obci se při stejné silnici nachází barokní Boží muka z roku 1798 s obrázkem svatého Floriana. Na návsi se pak nachází cenná a památkově chráněná socha sv. Floriána z roku 1742 a v jejím okolí i hodnotná zástavba návsi s hanáckými domy, bohužel místy narušená moderněji řešenými stavbami.

Severovýchodně od obce se pak nachází velmi zajímavá technická památka z roku 1908, nesoucí název Sifon. Jedná se o uměle vybudované křížení řek Valové a Bolelouckého náhonu. Jde o největší stavbu svého druhu v Evropě. Boleloucký mlýnský náhon podtéká výrazně níže vedenou řekou Valovou dvojicí betonových tunelů. Jde o dílo stavební firmy Pittel Brausewetter, které bylo dokončeno v listopadu 1908 a jeho cena byla 50.000 Korun. Původně (při prodloužení mlýnského náhonu ke Kojetínu v roce 1583) byl přechod mlýnského náhonu přes řeku Valovou vyřešen dřevěným korytem (tzv. vantrokami), v 80. letech 19. století pak bylo dřevěné koryto nahrazené železným. Ovšem velkým nedostatkem bylo, že mezi hladinou řeky Valové a korytem byla mezera jen 1,4 m, což při velké vodě znamenalo velké nebezpečí a většinou zaplavení okolí s následnými velkými škodami. Z toho důvodu byla Moravským zemským sněmem v Brně navržena a schválena úprava řeky Valové od mostu na okresní silnici mezi Bedihoštěm a Hrubčicemi až ke vtoku do řeky Moravy. Protože při regulaci řeky Valové bylo stanoveno, že její průtok v řečišti musí být volný a nepřerušovaný, aby voda při vysokém stavu volně protékala, autoři projektu úkol vyřešili tak, že mlýnský náhon se stále stejným průtokem bude řeku Valovou podtékat.

Druhou zajímavou vodní křižovatkou, kterou najdete cca 800 m po proudu mlýnského náhonu od Sifonu směrem ke Kojetínu, je dílo postavené jako betonové koryto, nazvané Vantroky.
Pod tímto korytem je odpadní kanál z obce Uhřičice, na který je napojený odvodňovací kanál z polí a obojí teče do řeky Moravy. Na přiložené mapce najdete vyznačený procházkový okruh, kterým můžete obě tato zajímavá místa ve vhodné prodlevě mezi vlaky navštívit.

Oficiální stránky obce najdete na adrese www.uhricice.cz.