Michal Boček
Opačný pohled na Hanácký žudr u domu č.p. 47 na návsi v Lobodicích
Foto: Michal Boček