TECHNICKÝ POPIS - základní parametry a rozmístění agregátů v lokomotivě


Rozchod: 1435 mm (verze 781 8xx - 1520 mm)
Přenos výkonu: elektrický - stejnosměrný
Hmotnost vyzbrojené lokomotivy: 116 t ± 3% t     
Jmenovitý nápravový tlak: 19,3 t ± 3% t
Maximální povolená rychlost: 100 km/h
Min. poloměr projížděného oblouku: 125 m
Průměr hnacích kol: 1050 mm
Délka přes nárazníky: 17550 mm
Největší šířka lokomotivy: 2950 mm
Max. výška nad temenem kolejnice: 4493 mm
Vzdálenost otočných čepů podvozků: 8600 mm
Rozvor podvozku: 4200 mm
Norma obrysu lokomotivy: ČSN 28 0329
Tloušťka nových obručí: 75 mm
Tloušťka obručí opotřebených: 35 mm
Trvalá tažná síla na obvodu kol: 200 kN (20 t)
Trvalá rychlost: 20 km/h
Zásoba paliva (nafty): 3900 l
Zásoba chladící vody: 950 l
Zásoba oleje pro motor: 800 l
Zásoba písku pro pískování: 600 l
Objem hlavních vzduchojemů: 1328 l
Provozní tlak hlavních vzduchojemů: 10 atp
Tlumič výfuku: počínaje T679.1113
Typ naftového motoru: 14 D 40
Uspořádání válců: V
Uspořádání motoru: vidlicový stojatý
Jmenovitý výkon motoru: 1470 kW (2000 k)
Jmenovité otáčky motoru: 750 ot/min
Pracovní cyklus motoru: dvoutaktní
Počet válců motoru: 12
Průměr (vrtání) válců: 230 mm
Zdvih pístů ve válcích: 300 mm
Spotřeba paliva při jmen. výkonu: 170 g/k/hod
Hodinová spotřeba při jm. výkonu: 340 kg nafty
Typ hlavního generátoru: GP 312
Jmenovité otáčky generátoru: 750 ot/min
Jmenovitý výkon generátoru: 1270 kW
Typ trakčních elektromotorů: ED 107
Jmenovitý výkon jednoho elektromotoru: 212 kW
Maximální otáčky elektromotoru: 2290 ot/min
Akumulátorová baterie: olověná nebo alkalická
Kapacita baterie: 450 Ah
Počet článků baterie: 32
Napětí řídících obvodů: 75 V
Typ brzdiče: Škoda N-O nebo Dako-BS-2
Rozvaděč: Dako-L s relé LTR
Kompresor: tříválcový K2-lok
1 - reflektor, 2 - houkačka, 3 - boční opěra rámu, 4 - protipožární jímka, 5 - kompresor, 6 - přívod vzduchu pro generátor, 7 - dvoustrojový agregát, 8 - jednostrojový agregát, 9 - hlavní generátor, 10 - naftový motor, 11 - výfuk, 12 - vodní nádrž, 13 - ventilátor chladiče, 14 - lůžko ventilátoru, 15 - chladič, 16 - hasící přístroj, 17 - kalorifer topení stanoviště, 18 - skříň amortizátoru, 19 - přívod chladícího vzduchu k trakčním motorům, 20 - kloubový hřídel, 21 - otočný čep, 22 - trakční motor, 23 - nápravový převod, 24 - akumulátorová baterie, 25 - palivová nádrž, 26 - podvozek, 27 - tažný hák, 28 - rychloměr, 29 - řídící stanoviště, 30 - sedačka strojvedoucího, 31 - ventilátor chlazení trakčních motorů předního podvozku, 32 - přední rozdělovací reduktor, 33 - olejový chladič, 34 - zadní rozdělovací reduktor, 35 - hydraulický náhon ventilátoru, 36 - sekce chladiče, 37 - nárazník, 38 - brzdič, 39 - kontrolér, 40 - kolo ruční brzdy, 41 - stavěč zapínání hydraulické spojky, 42 - vzduchový čistič, 43 - ventilátor chlazení trakčních motorů zadního podvozku, 44 - ohřívač paliva, 45 - ventilátor chlazení generátoru, 46 - umyvadlo, 47 - vysokonapěťová kobka, 48 - vařič
1 - tlačítko bdělosti, 2 - elektropneumatický ventil, 3 - vzduchovod, 4 - vařič, 5 - držák na jízdní řád, 6 - teploměr vody na výstupu z naftového motoru, 7 - manometr tlaku oleje na vstupu do motoru II. lokomotivy, 8 - teploměr vody na výstupu z naftového motoru II. lokomotivy, 9 - teploměr oleje na vstupu do naftového motoru, 10 - ukazatel zabezpečovače, 11 - rychloměr, 12 - pneumatický pohon stírače oken, 13 - zámkový klíč, 14 - vypínač šuntování (u lokomotiv od č. 026 je přemístěn na rozváděč vysokonapěťové kobky), 15 - vypínač reflektoru, 16 - manometry tlaku vzduchu (brzdový válec, hlavní jímka, průběžné potrubí a vyrovnávací vzduchojem), 17 - vzduchový ventilek zapínání stíračů, 18 - kohout přímočinné brzdy, 19 - brzdič samočinné brzdy, 20 - vypínač kaloriferu, 21 - vypínač pravého červeného pozičního světla, 22 - vypínač levého červeného pozičního světla, 23 - vypínač tlumení osvětlení přístrojů, 24 - světelná kontrolka činnosti II. naftového motoru, 25 - světelná signalizace snížení výkonu generátoru II. naftového motoru, 26 - tlačítko startu naftového motoru, 27 - signalizace snížení výkonu generátoru, 28 - signalizace zásahu zemního relé, 29 - tlačítko startu II. naftového motoru, 30 - tlačítko bdělosti, 31 - volant řízení s rukojetí ovládání písečníků, 32 - přepínač pozičních světel (plná, tlumená), 33 - vypínač pravého pozičního světla, 34 - vypínač levého pozičního světla, 35 - vypínač osvětlení přístrojů, 36 - vypínač ventilátoru chlazení vody, 37 - vypínač ovládání žaluzií vody, 38 - vypínač ovládání chlazení oleje, 39 - vypínač samočinného řízení chlazení, 40 - kryt, 41 - páka reverzace, 42 - pedál bdělosti, 43 - tlačítko bdělosti, 44 - ohřívač nohou, 45 - manometr tlaku oleje na vstupu do naftového motoru, 46 - ampérmetr nabíjení, 47 - žárovka osvětlení přístrojů, 48 - voltmetr napětí generátoru, 49 - ampérmetr proudu generátoru, 50 - dveře, 51 - jistič palivového čerpadla, 52 - jistič řízení, 53 - jistič zapínání okruhu přístrojů, 54 - jistič palivového čerpadla II. naftového motoru, 55 - jistič pomocných obvodů, 56 - jistič řízení lokomotivy, 57 - odklopná deska, 58 - dveře, 59 - kryt, 60 - dveře, 61 - schránka, 62 - ventil houkačky a píšťaly


781typak
Typový výkres lokomotivy řady 781 (ex. T679.1)
Archiv: Rosťa Kolmačka 1920 x 1024 pix

781600kabi1
Pohled do kabiny muzejní lokomotivy 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 1024 x 768 pix

781600pult1
Detailní záběr řídícího pultu lokomotivy 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 1024 x 768 pix

781600motor1
Pohled na válce číslo 1 až 6 naftového motoru 14 D 40 stroje 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 768 x 1024 pix

781600motor3
Pohled na válce číslo 7 až 12 naftového motoru 14 D 40 stroje 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 1024 x 768 pix

781600motor2
Detailnější záběr hlav válců 1 až 6 naftového motoru 14 D 40 stroje 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 1024 x 768 pix

781600motor4
Pohled na naftový motor 14 D 40 a část pomocných pohonů v útrobách stroje 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 1024 x 768 pix

781600turba1
Pohled na turbodmychadla a mechanické dmychadlo (tzv. Rootsovo) stroje 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 768 x 1024 pix

781600venti1
Horní část vstřikovacího čerpadla a ventilátor ve stropu lokomotivy 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 1024 x 768 pix

781600gener1
Trakční generátor GP 312 ve strojovně lokomotivy 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 1024 x 768 pix

781600jimky1
Pohled na jímky jemné olejové filtrace na stroji 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 768 x 1024 pix

781600komp1
Detailní záběr kompresoru K2-lok ve strojovně stroje 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 768 x 1024 pix

781600komp2
Mezichladič kompresoru K2-lok (v pozadí) na stroji 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 768 x 1024 pix

781600podvo1
Detail podvozku lokomotivy 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 1024 x 768 pix

781600cedule1
Tabulka s novým řadovým označením na bočnici stroje 781 600-2
Foto: Stanislav Plachý 1024 x 768 pix