KONEC PROVOZU - legenda končí, aneb poslední léta provozu "Sergejů"


Úpadek slávy lokomotiv řady 781 začal na přelomu 80. a 90. let hned z několika důvodů. Především postupující elektrizace tratí tehdejších ČSD a přetrasování některých zátěžových proudů z neelektrizovaných tratí na elektrizované připravily řadu 781 o spoustu klíčových výkonů v nákladní dopravě. Druhou ránu řadě 781 zasadil politický převrat v listopadu 1989, kdy skončila letitá "spolupráce" Československa a Sovětského svazu, mezi kterými byly do té doby přepravovány ročně milióny tun nákladu, a také v důsledku politicko-ekonomických změn ubylo mnoho velkých podniků, které železniční dopravu hojně využívaly. To mělo za následek mohutný pokles nákladní dopravy v následujících letech. Navíc ztráta dodávek "laciné" ropy ze spřáteleného východního bloku a nedostatek náhradních dílů pro importované lokomotivy postihly právě "Sergeje" ze všech u ČSD provozovaných lokomotivních řad nejvíce. A nešlo zdaleka jen o to, že se začalo hledět na každou korunu a vše co bylo třeba jen trošku neekonomické (do té doby neznámý výraz) muselo být odstraněno. V případě "Sergejů" byly tyto důvody v době polistopadové euforie ještě podpořeny návistí ke všemu, co pocházelo z tehdy najednou tak špatného "východu". To vše přispělo k masovému odstavování "Sergejů" do kopřiv v lokomotivních depech, a to mnohdy i v případech, kdy bylo nasazení těchto výkonných strojů opodstatněné a nebyla za ně rovnocenná náhrada. Poslední a téměř smrtelnou ránu pak řadě 781 zasadilo rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku roku 1993, kdy prakticky zmizela nákladní doprava z celého východu České republiky, ale razantní pokles už tak slabého provozu byl znatelný na celém území bývalého Československa. Od roku 1996 už byly "Sergej" provozovány v poslední lokalitě na samém západu České republiky a sem se soustředily i zbylé stroje z celé země.

Teď už ale hezky popořádku...

Rok 1990 - "Sergeje" nenápadně mizí z pod trolejí a vedlejších tratí, kam se viditelně nehodily, pozvolna začíná jejích rušení. V roce 1990 jich bylo zrušeno několik desítek - převážně šlo o dlouhodobě odstavené či násilně poškozené kusy.

12.7.1990 - Přesný stav lokomotiv byl následující:
Bohumín 192, 203, 204, 243, 244, 245, 254, 259, 286, 299, 301, 302, 303, 304, 325, 341, 349, 350 Brno-Maloměřice 017,018, 020, 025, 026, 036, 037, 084, 109, 117, 148, 169, 200, 234, 292, 448, 465, 466, 486, 501, 544, 545, 546 Břeclav 019, 022, 023, 024, 032, 087, 106, 107, 147, 150, 151, 152, 190, 191, 255, 277, 504 Česká Lípa 028, 029, 095, 271, 352, 521, 522, 534 České Budějovice 116, 132, 133, 183, 187, 206, 207, 209, 210, 235, 260, 275, 278, 296, 306, 307, 308, 309, 333, 345, 417, 417, 461, 462, 469, 482, 498, 499, 517, 518, 531, 532, 540, 541, 542, 543 Hradec Králové 035, 075, 094, 156, 158, 197, 198, 199, 201, 202, 224, 225, 487, 505 Cheb 112, 159, 237, 240, 242, 263, 264, 266, 294, 310, 332, 335, 346, 415, 416, 430, 443, 463, 464, 471, 480, 496, 497, 515, 516, 529, 530 Chomutov 070, 114, 139, 161, 162, 193, 194, 195, 196, 230, 231, 232, 272, 328, 342, 344, 353, 355, 365, 410, 412, 441, 442, 523, 533 Košice 050, 217, 269, 281, 282, 283, 284, 314, 315, 316, 317, 318, 380, 384, 389, 391, 394, 395, 511, 801, 803, 804, 808, 813, 819, 823, 824 Leopoldov 074, 078, 079, 080, 082, 086, 098, 099, 100, 103, 104, 122, 124, 144, 157, 320, 334, 357, 358, 374, 396, 399, 438, 537 Liberec (Turnov) 414, 424, 425, 426, 427, 488, 489, 490, 491 Louny 027, 049, 077, 113, 267, 268, 411, 454 Nové Zámky 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 031, 041, 042, 043, 044, 045, 067, 097, 105, 115, 142, 180, 181, 182, 270, 276, 279, 379, 388, 403, 474, 475, 476, 477, 478, 500, 510, 513, 514, 524, 526, 527 Nymburk 069, 073, 119, 120, 228, 273, 330, 331, 428, 429, 506, 507,509, 519, 520 Ostrava 149, 153, 188, 253, 347, 348, 351, 446, 449, 468, 485 Plzeň 092, 184, 205, 233, 239, 444, 451, 467, 473, 479, 535, 554, 555, 556, 557, 558, 566, 568, 569, 570, 578, 579, 580, 581, 582, 590, 591, 592, 597, 598 Praha-Libeň 033, 076, 093, 096, 137, 138, 140 Praha-Vršovice 030, 034, 118, 160, 453, 472, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 593, 594, 595, 596, 599, 600 Prešov 145, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 385, 386, 390, 392, 404, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 495 Přerov 085, 155, 246, 256, 257, 274, 285, 290, 291, 298, 300, 324, 337, 360, 420, 421, 436, 445 Spišská Nová Ves 368, 369, 370, 371, 372, 373, 401, 402, 494 Valašské Meziříčí 288, 289, 323, 338, 339, 340, 361, 362 Veselí nad Moravou 021, 039, 040, 051, 052, 053, 054, 055, 110, 135, 170, 171, 258, 280, 287, 293, 297, 321, 322, 343, 364, 406, 407, 408, 409, 422, 423, 434, 435, 437, 447, 450, 484, 502, 503 Vrútky 101, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 311, 312, 313, 356, 405 Zdice 305, 336, 418, 431, 432, 433, 483, 552 Zvolen 001, 002, 003, 004, 005, 006, 015, 016, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 081, 102, 121, 123, 125, 126, 127, 136, 141, 143, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 219, 220, 221, 319, 359, 363, 366, 367, 383, 400, 439, 492, 493, 525, 536, 538, 539
Rok 1991 - "Sergeje" mizí z tratí pro nadbytečnost a nevyužití a pozvolna zaplňují odstavné koleje v depech i ve stanicích. Jen ve druhé polovině roku 1991 bylo zrušeno na 150 lokomotiv...

Rok 1992 - Pokračuje hromadné odstavování lokomotiv z provozu a rušení. Je zrušeno dalších cca 100 strojů. Provozní "Sergeje" jsou stále méně nasazovány do provozu a mnohem častěji odstavovány do zálohy. Do té doby všudypřítomné lokomotivy se pozvolna stávají středem zájmů železničních příznivců.

31.12.1992 - Dělí se ČSR na ČR a SR, ale dělí se také železniční správa ČSD na ČD a ŽSR. České dráhy už mají ve stavu jen 159 provozních strojů řady 781, Železnice Slovenské republiky 116 lokomotiv.

Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje ke 31.12.1992 už zrušené):
České Budějovice 260, 417, 419, 469, 482, 540, 541, 542, (207, 235, 308, 309, 499, 517, 531, 532, 543) Cheb 237, 263, 264, 294, 332, 335, 415, 416, 430, 432, 433, 443, 462, 463, 464, 471, 480, 483, 496, 497, 515, 516, 529, 530, 552, 580, 590, 591, 592, 597 Plzeň 444, 467, 473, 555, 556, 557, 558, 566, 567, 568, 569, 578, 579, 581, 582, 598, (233, 451, 535, 554, 570) Tábor (206, 209, 278, 307, 345) Veselí nad Lužnicí 461, 498, 518, (133) Zdice 418, (431) Hradec Králové 075, 225, 487, 505, 548, 550, (113, 202, 268, 454, 572) Chomutov 230, 267, 328, 342, 344, 353, 355, 365, 412, 523 Liberec 424, 425, 427, 490, 560, 563, 573, 574, 575, 583, 584, 585 Nymburk 273, 428, 506, 519, 520 Praha-sever 472, 553, 564, 576, 586, 589, 593, 594, 595, 596, 600, (033, 551, 559, 561, 562, 571, 577, 587) Bohumín 203, 204, 244, 254, 299, 301, 303, 304, 325, 341, 349, 350 Brno-Maloměřice 448, 465, 466, 486, 501, 544, 545, 546 Břeclav 147, 150, 190, 255, 277, 504 Krnov 149, 153, 347, 446 Ostrava 485 Přerov 285, 290, 291, 298, 300, 324, 337, 360, 420, 421, 436, 445 Valašské Meziříčí (288, 338, 339, 340, 361, 362) Veselí nad Moravou 040, 280, 293, 297, 343, 364, 409, 434, 437, 447, 450, 484, 502, 503 Košice 050, 157, 217, 281, 282, 283, 284, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 334, 511, 537, (269, 512, 801, 803, 804, 823, 824) Prešov 213, 214, 215, 216, 218, 222, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 404, 440, 456, 457, 459, 460, 495 Nové Zámky 007, 010, 014, 044, 067, 097, 104, 105, 124, 180, 182, 270, 276, 279, 357, 403, 474, 475, 476, 477, 478, 500, 510, 513, 514, 524, 526, 527, 528, (045, 115, 142, 181) Spišská Nová Ves 368, 369, 370, 371, 372, 373, 401, 402, 494 Vrútky 101, 164, 166, 167, 168, 311, 312, 313, 356, 405 Zvolen 057, 059, 062, 080, 103, 121, 122, 125, 141, 143, 173, 174, 175, 178, 219, 220, 221, 319, 358, 359, 363, 366, 367, 374, 400, 438, 439, 492, 493, 525, 536, 538, 539, (006, 016, 056, 061, 127, 136)
Počátek roku 1993 - Žádná lokomotiva řady 781 už není v České Lípě, Hradci Králové, Leopoldově, Lounech, Mostu, Praze-Libni a Táboře.
Už jen neprovozní stroje stojí odstavené v Krnově (149, 153) a Ostravě(485). V Brně zůstávají letmo nasazované 448, 501545, v Přerově 420436, v Břeclavi 147, 150, 190 a 434 a v Bohumíně 203, 299349. Českobudějovické 417, 419, 469, 482542 jezdí letmo do Horního Dvořiště. Na Kladně je po odmlce opět zaturnusován stroj 593, letmo jezdí i 564. V Letohradě je v turnusu 1 stroj, ale jezdí 225, 487550 (letmo i 505548). Ve Veselí nad Moravou zbývají v turnusu již jen lokomotivy čísel 040, 293450. Na trati Turnov - Mladá Boleslav - Všetaty / Nymburk jezdí turnovské 427, 563, 575, 584, 585 (letmo i jiné), občas i všetatská dispečerka 520. V Sokolově a Chomutově je provozních celkem 23 strojů, které jezdí na trati Citice - Kadaň v pěti turnusových skupinách po dvou i třech na jednom vlaku. Ve Zvolenu jezdí turnusově už jen stroje 143, 374438, letmo doplněné jinými. V Nových Zámcích je z několika provozních strojů turnusován jediný - 276 na páteční vlak s uhlím do elektrárny Nováky. Ve Vrútkách je turnusovaná jen 312, jako záložní zde v provozním stavu zůstává ještě kolegyně čísla 313. V Prešově jsou turnusovány stroje 216, 247440, v Plešivci pak čísla 318537. V Hanisce pri Košiciach, kde již dříve vyřadili všechny širokorozchodné stroje, byly na širokorozchodné podvozky převázány 282317 a přeznačeny na už v minulosti obsazená čísla 825826.
V ŽOS Nymburk byla provedena poslední vyvazovací oprava "Sergeje", a to plzeňského 555.

Červen 1993 - Začátek GVD 1993/1994 s sebou přináší konec turnusového nasazení řady 781 v Letohradě, Nymburce a Veselí nad Moravou.
V Plzni zůstávají v turnusu 3 stroje na trati do Domažlic, v Turnově 5 turnusovaných strojů na tratě do Nymburka a Všetat. Ze Sokolova vyjíždí turnusově 12 strojů a z Chomutova 3 stroje - oboje na trať Citice - Kadaň. Nově je ale zaturnusován jeden stroj v Chebu na vozbu vlaků s uhlím do německé elektrárny v Arzbergu (turnusována je zde nově natřená červeno-bílá 462, záložní je 592).

28.6.1993 - Stroje čísel 293, 297, 450484 z Veselí nad Moravou byly předisponovány do Sokolova.

30.6.1993 - Stroje čísel 299, 303350 z Bohumína byly předisponovány do Sokolova.

1.7.1993 - Stroje čísel 465, 466, 486, 544 a 546 z Brna-Maloměřic byly předisponovány do Sokolova.

31.12.1993 - ČD - Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje ke 31.12.1993 již zrušené): České Budějovice 419, 469, 482, 540, 541, 542, (207, 235, 260, 308, 417, 499, 517, 531, 532) Cheb 335, 416, 430, 433, 443, 444, 462, 471, 516, 529, 530, 552, 567, 568, 569, 578, 580, 581, 590, 591, 592, 597, (264, 294, 415, 432, 443, 463, 464, 480, 483, 496, 497, 515) Plzeň 467, 473, 555, 556, 557, 558, 566, 579, 582, 598, (233, 535, 554, 570) Veselí nad Lužnicí (133, 461, 498) Zdice 418, (431) Hradec Králové 075, 225, 487, 505, 548, 550 Chomutov 230, 267, 328, 344, 365, 412, 523, (353, 355) Liberec 263, 424, 425, 427, 490, 501, 518, 560, 563, 573, 574, 575, 583, 584, 585, (485) Nymburk 273, 428, 506, 519, 520 Praha-jih 600 Praha-sever 472, 553, 564, 586, 589, 593, 594, 595, 596 Tábor (345) Bohumín 203, 204, 244, 254, 299, 301, 303, 304, 325, 341, 349, 350 Brno-Maloměřice 448, 465, 466, 486, 544, 545, 546 Břeclav 147, 150, 190, 255, 277, 434, 504 Přerov 285, 290, 291, 298, 300, 324, 337, 360, 420, 421, 436, 445 Veselí nad Moravou 040, 280, 293, 297, 437, 450, 484, (409, 447, 502, 503)
Konec roku 1993 - Celkem bylo v roce 1993 zrušeno 15 lokomotiv a zároveň byla ukončena přístavba řady 781 do dílen k velkým opravám.

Začátek roku 1994 - "Sergeje" vymizely z Přerova - provozní stroje byly přesunuty do Turnova, ostatní se šrotovaly v České Třebové, Havlíčkově Brodě, Letohradě a Sokolově, podobně jako lokomotivy z ostatních dep. V Přerově tak zbyly už jen lokomotivy 420 a 436 pro občasné záskoky za řadu 742 na trati Kojetín - Tovačov.

Listopad 1994 - ČD - Konec provozu "Sergejů" v Českých Budějovicích (k 15.11. povoleno vyjíždění lokomotiv již jen ve výjimečných případech), konec turnusového nasazování lokomotiv depa Letohrad (naposledy jezdily s nákladními vlaky s přepravou cestujících do Miedzilesie). Pražské lokomotivy, deponované v Lužné u Rakovníka a v Kladně do provozu už delší dobu nevyjížděly a stály odstavené v depech hlavně kvůli závadám na spalovacích motorech. Jedinou výjimkou v okolí Prahy zůstala vršovická 600, která poměrně často vyjíždí k mimořádným výkonům. V Chomutově jsou provozní stroje 230, 365, 344, 328 a záložní 523. Od počátku roku bylo do konce listopadu zrušeno celkem 28 strojů.

Listopad 1994 - ŽSR - Ve Vrútkách je provozní už pouze stroj 312, neprovozní tu zůstávají lokomotivy 164, 166, 167, 311, 313, 356405. Stroj 168 se připravuje na předání MDC (Muzejně dokumentační centrum ŽSR). V Prešově letmo jezdí 216, 247, 440, 456457, dále tu je s namontovaným sněhovým pluhem stroj 213, vedený sice jako záložní, ale na trať už nevyjel. Podobně stojí v Humenném se sněhovým pluhem na zimu připravena lokomotiva 251, ostatní stroje 215, 404, 459, 460495 jsou však už natrvalo odstavené. V Margecanech zůstávají letmo v provozu čísla 368369, odstavené či zakonzervované jsou 370, 371, 372, 373, 401, 402 a 494. V Nových Zámcích občas jezdí jediná zdejší provozní 276. Ve Zvolenu bývají do provozu nasazovány především stroje 374438, provozní ale jsou též 122, 143, 175536. V Plešivci se letmo do provozu vystavují stroje 157, 318, 320511, v záloze zůstávají provozní 283, 284, 314, 315, 316, 334537. Jejich provoz posílil hlavně kvůli zesílení nákladní vozby na trati z Košic, kde záložní "Sergeje" dělaly postrky a přípřeže turnusovaným lokomotivám. Na šrot v Plešivci čeká zrušená 512. "Nové" širokorozchodné 825, 826827 jezdí hlavně na trati do Trebišova v čele pracovních vlaků.

27.12.1994 - Zrušeno bylo dalších 31 "Sergejů".

31.12.1994 - ČD - Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje ke 31.12.1994 již zrušené): České Budějovice 541, (235, 260, 308, 417, 499, 517, 531, 532, 540) Cheb 203, 335, 349, 416, 430, 433, 444, 450, 462, 469, 471, 482, 484, 516, 529, 530, 552, 567, 568, 578, 580, 581, 590, 591, 592, 597, (244, 273, 293, 297, 299, 303, 350, 428, 432, 464, 465, 466, 486, 497, 515, 544, 546, 548, 569, 594, 596) Plzeň 418, 467, 473, 555, 556, 557, 558, 566, 579, 582, 598, (570) Hradec Králové 075, 487, 505, 542, 550, (355, 574) Chomutov 230, 267, 328, 344, 365, 523, (412) Liberec 263, 324, 419, 421, 427, 445, 448, 501, 518, 563, 575, 584, 585 Nymburk 520, (506, 519) Praha-jih 600 Praha-sever 472, 553, 564, 586, 589, 593, 595 Tábor (345) Brno-Maloměřice 545 Břeclav 147, 150, 190, 434, (255, 277, 504) Přerov 420, 436 Veselí nad Moravou 040, 280, 437
1.1.1995 - ČD - Na přelomu roku 1994 a 1995 došlo k reorganizaci mezi lokomotivními depy a jejich služebnami.
Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje k 1.1.1995 již zrušené): České Budějovice 541, (235, 260, 308, 417, 499, 517, 531, 532, 540) Cheb 203, 335, 349, 416, 430, 433, 444, 450, 462, 469, 471, 482, 484, 516, 529, 530, 552, 567, 568, 578, 580, 581, 590, 591, 592, 597, (244, 273, 293, 297, 299, 303, 350, 428, 432, 464, 465, 466, 486, 497, 515, 544, 546, 548, 569, 594, 596) Plzeň-východ 418, 467, 473, 555, 556, 557, 558, 566, 579, 582, 598, (570) Hradec Králové 075, 487, 505, 542, 550, (355, 574) Chomutov 230, 267, 328, 344, 365, 523, (412) Nymburk 263, 324, 419, 421, 427, 445, 448, 501, 518, 520, 563, 575, 584, 585, (506, 519) Praha-jih 600 Louny 472, 553, 564, 586, 589, 593, 595 Tábor (345) Brno-Maloměřice 545 Břeclav 147, 150, 190, 434, (255, 277, 504) Přerov 420, 436 Veselí nad Moravou 040, 280, 437
Leden 1995 - ČD - Ve Veselí nad Moravou je provozní už jen nejstarší 040, ale téměř denně jezdí do Brna. V Břeclavi jsou provozní stroje 147434, které občas zaskakují za řadu 770 na trati do Hrušovan nad Jevišovkou. Krátce před úplným vyřazením břeclavských "Sergejů" byl pro poruchu motoru stroj 147 odstaven a místo něj zprovozna lokomotiva 150. V Letohradě zůstávají provozní už pouze 075 (ex. 572) a 550, ještě provozuschopné 487505 stojí odvodněné v depu. Vyřazené lokomotivy z celé ČR se hromadně likvidují v Hradci Králové, Senici, Zbůchu, Svitavách, Lanžhotě, Kladně, Mladé Boleslavi, Tlumačově, Letohradě, České Třebové, Praze-Hostivaři a samozřejmě v Sokolově.

Červen 1995 - ČD - Začátek GVD 1995/1996 - "Sergeje" už nejsou zařazeny v turnusové službě v Turnově (do té doby v turnusu 3 stroje), v Plzni (do té doby také 3 stroje), ani v žádném jiném depu kromě Sokolova a Chebu. Lokomotivy z ostatních dep se buďto hromadně ruší nebo předávají do Sokolova. Poslední "Sergeje" opouští depa Břeclav, Louny (Kladno) a Nymburk, po jednom stroji zůstává ve Veselí nad Moravou, Brně, Přerově a Praze-Vršovicích. V Letohradě se nepravidelně ale docela často v čelech vlaků objevují stroje 487, 505550. Celkem je u ČD provozní už jen necelá padesátka strojů řady 781.

Červen 1995 - ŽSR - Začátek GVD 1995/1996 - "Sergeje" na Slovensku zažívají malé "zmrtvýchvstání", když byly 3 prešovské stroje po několikaleté odmlce znovu zaturnusovány pro nákladní vozbu na trati z Prešova do Plavče. V provozu tu jsou stroje 456 (ex. 214), 457 (ex. 218), 247, 251, 440511, stroj 213 se sněhovým pluhem je už z provozu definitivně vyřazen. Na náhradní díly jsou v Prešově ještě lokomotivy 215216, v Humenném stojí vraky 404, 459, 460495. V ostatních depech (snad kromě Zvolena) je v provozu už jen několik málo jednotlivců.

12.10.1995 - Poslední jízdu ve službách depa Letohrad vykonala po odstavení opět zprovozněná lokomotiva 505 na trati do Hanušovic. V Letohradě zbyl už jen jediný, tehdy právě rozkládaný "Sergej" čísla 463.

16.10.1995 - Z Letohradu odjíždí stroje 075, 487, 505550 do Nymburka, odkud společně s turnovskými 324448 (dříve depa Přerov a Brno) putují dne 18.10.1995 do Sokolova.

21.10.1995 - Poslední jízdu ve službách depa Brno vykonala lokomotiva 545 na trati do České Třebové.

23.10.1995 - Z Brna do Plzně odjíždí poslední Moravské "Sergeje" 040 (z Veselí nad Moravou), 436 (z Přerova) a 545 (Brněnská), v Plzni se k nim přidávají zdejší 418, 555557 a celý konvoj odjíždí do Sokolova, kam dorazil 25.10. Den před nimi do Sokolova přijela i lokomotiva čísla 540 z Českých Budějovic.

31.12.1995 - ČD - Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje ke 31.12.1995 již zrušené): Cheb 040, 075, 203, 267, 324, 335, 349, 365, 416, 427, 430, 433, 436, 444, 448, 450, 462, 469, 471, 482, 484, 487, 501, 505, 516, 518, 523, 529, 530, 545, 550, 552, 555, 556, 557, 558, 566, 567, 568, 578, 580, 581, 584, 590, 591, 592, 597, (412, 418, 540, 548, 594, 596) Praha-jih 600
Květen 1996 - Probíhá elektrizace trati Prešov - Plaveč. Hlavní část prací se vykonává v dobách "mezi vlaky", a tak je třeba minimalizovat na trati počet vlaků. To se na této, nákladní dopravou silně zatížené, trati řešilo spojováním více vlaků dohromady. Chyběly ale výkonné lokomotivy, a tak byly z konvoje zakonzervovaných lokomotiv v Margecanech (stroje 369372, 401 a 402) vybrány lokomotivy čísel 370 a 372 a stroj 370 byl v Prešově následně zprovozněn (372 kvůli neopravitelné trhlině v bloku motoru zůstal na náhradní díly) a v provozu tak doplnil stroje 251, 456, 494511. Z depa Plešivec nepravidelně na trať stále vyjížděly stroje 318, 320, 334537. Turnusované zůstávají stále 3 lokomotivy v Prešově, ve Zvolenu také 3 stroje a v Nových Zámcích "Sergej" jediný.

Červen 1996 - ČD - Rozmístění lokomotiv v ČR bylo následující (kromě 202 všechny ve stavu depa Cheb): Cheb provozní: 462592
vraky: 548, 552567 Sokolov turnusované na vlaky: 430, 433, 529, 568, 578, 580, 581516
na postrky a přípřeže: 335, 436, 444, 471, 530, 545, 556591
letmo nasazované: 416, 448, 482, 484600
zakonzervované ale zprovoznitelné: 412, 418, 505, 518, 540, 555, 584, 590, 597
vraky k sešrotování: 040, 203, 594596 Lužná u Rakovníka zakonzervované: 267, 427, 501557 vlečka elektrárny Hněvice zakonzervované: 324, 349, 365, 450, 469, 550566 Česká Třebová v soukromém vlastnictví: 202

31.12.1996 - ČD - Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje ke 31.12.1996 již zrušené): Cheb 267, 324, 335, 349, 365, 416, 427, 430, 433, 436, 444, 448, 450, 462, 469, 471, 482, 484, 487, 501, 505, 516, 518, 523, 529, 530, 545, 550, 552, 555, 556, 557, 558, 566, 567, 568, 578, 580, 581, 584, 590, 591, 592, 597, 600, (040, 075, 203, 412, 418, 540, 548, 594, 596)
1.1.1997 - Dochází k další reorganizaci mezi depy ČD a depo Cheb i s lokomotivami řady 781 přechází pod "křídla" depa Plzeň. Do Plzně je později také přesunuto všech 7 lokomotiv z vlečky elektrárny Hněvice a stroje 427501 z Lužné a všechny svorně dál reziví v Plzni ve dlouhém konvoji u depa. Zbylé lokomotivy z Lužné se vrací do Sokolova.

Začátek roku 1997 - V Sokolově je v turnusu 10 lokomotiv, v Chebu pak další 1. Mezi neprovozními stroji trvá "setrvalý stav", provoz na "podkrušnohorské magistrále" ale pomalu začíná slábnout. Na Slovensku pějí svou labutí píseň dva poslední provozní prešovské "Sergeje" 370511, elektrizace plavečské trati je téměř hotová.

Září 1997 - Vysoký správkový stav lokomotiv řad 742 a 753 si vynutil krátkodobé zapůjčení "Sergeje" čísla 592 z Chebu do Plzně, kde jezdil na tratích do Domažlic a Žatce jako za starých časů.

Červen 1997 - ŽSR - Začátek GVD 1997/1998 - Dojezdily všechny poslední turnusované stroje na Slovensku. Ve Zvolenu zůstaly bez výkonů poslední provozní 363374 (ale ještě v létě občas některý ze strojů vyrazil do Kremnických Baní), na širokém rozchodu v Hanisce jsou stále provozní, avšak taky téměř nevyužívané stroje 826, 827828. V Prešově již není provozní žádná lokomotiva, ve Vrútkách se sporadicky používá poslední 312 a je zde taky deponována muzejní 168.

Začátek roku 1998 - ČD - V ČR je provozních posledních 13 "Sergejů", turnusová potřeba činí v Sokolově 7 lokomotiv (448, 516, 529, 556, 578, 580591) a 1 stroj (462) v Chebu. Letmo zůstávají v Sokolově nasazované stroje 335, 436, 545600 a v Chebu je záložní 592. Nasazování "Sergejů" má ale trvat už jen do konce GVD 1997/1998 kvůli značné zchátralosti mostů přes Ohři mezi Stráží nad Ohří a Vojkovicemi.

Červen 1998 - ČD - Začátek GVD 1998/1999 - Konec turnusového nasazování "Sergejů" v Sokolově.
Poslední provozní stroje čísel 448, 545, 578, 591600 vyjíždí na trať jen velmi sporadicky. Jedinou turnusovanou lokomotivou na území bývalého Československa je stroj 462 v Chebu, kde je provozní ještě 592 a neprovozní 580.

31.12.1998 - ČD - Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje ke 31.12.1998 již zrušené): Plzeň 267, 324, 335, 349, 365, 416, 427, 430, 433, 436, 444, 448, 450, 462, 469, 471, 482, 484, 487, 501, 505, 516, 518, 523, 529, 530, 545, 550, 552, 555, 556, 557, 558, 566, 567, 568, 578, 580, 581, 584, 590, 591, 592, 597, 600, (412, 418, 540, 548, 594, 596)
1.1.1999 - ČD - Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje k 1.1.1999 již zrušené): Plzeň 335, 416, 427, 430, 433, 436, 444, 448, 450, 462, 469, 471, 482, 484, 487, 501, 505, 516, 518, 523, 529, 530, 545, 550, 552, 555, 556, 557, 558, 566, 568, 578, 580, 581, 584, 590, 591, 592, 597, 600, (267, 324, 349, 365, 412, 418, 540, 548, 567, 594, 596)
20.1.1999 - Zrušena byla provozní lokomotiva 436 (kdysi DKV Přerov) a prostřednictvím firmy ČMKS Trade byla prodána do Německa pro EGHB-H Obersage. Stala se tak tichou předzvěstí toho, co následovalo v dalších letech - prodeje našich "Sergejů" do Německa.

Červen 1999 - ČD - Začátek GVD 1999/2000 - Po roční odmlce jsou v Sokolově opět zaturnusovány lokomotivy čísel 578600 do vozby vlaků na "podkrušnohorské magistrále", zálohu jim dělají kdysi brněnské stroje 448545. Bohužel však skutečnost je jiná - špatný stav trati a spousta jízdních omezení pro šestinápravové lokomotivy jsou příčinou toho, že lokomotivy řady 781 vyjížděly na trať jen velmi málo, vlastně jen výjimečně.

15.7.1999 - Někdejší "perla" depa Sokolov, lokomotiva 529, odstavená pro závažnou poruchu spalovacího motoru, byla předána do depa Česká Třebová, kde měla posloužit jako zdroj náhradních dílů při opravě tehdy uvažované budoucí muzejní lokomotivy 202, která stála řadu let odstavena v České Třebové.

20.6.1999 - ČD - Zrušeny jsou další lokomotivy - 335, 416 (zrušena už 2.6.), 427 (zrušena už 15.4.), 430, 433, 482, 484, 501, 516, 523530. Také začíná velice zmatené přeznačování všech lokomotiv, na které je jakákoliv sebepečlivější evidence lokomotiv krátká a ve skutečně zrušených a provozních lokomotivách přestává být přehled. Zrušené lokomotivy se po trojicích v Chebu opravují pro plánovaný prodej do Německa.

4.11.1999 - Zrušeny jsou provozuschopné lokomotivy čísel 471, 448545.

1.1.2000 - ČD - Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje k 1.1.2000 již zrušené): Plzeň 444, 450, 462, 469, 487, 505, 518, 550, 552, 555, 556, 557, 558, 566, 568, 578, 580, 581, 584, 590, 591, 592, 597, 600, (324, 349, 433, 471, 482, 484, 501, 530, 540, 548, 567, 594, 596)
Únor 2000 - Sokolovská lokomotiva 600 a českotřebovská 529 (namísto původně plánované 202) byly předány do ŽOS Nymburk za účelem provedení hlavních oprav a přípravy na muzejní provoz (spolu s nimi odjela i 202 jako zdroj náhradních dílů).

2.6.2000 - Vraky sokolovských strojů 444471 byly prodány do ŽOS Nymburk jako zdroj náhradních dílů pro zde opravované lokomotivy (529, 600 i jiné stroje pro Německé zákazníky, a to nejen pocházející z ČR).

14.11.2000 - Z opravy v ŽOS Nymburk byla ČD předána lokomotiva čísla 600 v původním barevném provedení s rudou hvězdou na čelech. Po krátkém zkušebním provozu v Chebu je deponována v Lužné u Rakovníka.

Konec roku 2000 - ČD - Prozatím byly do Německa prodány tyto stroje (v prvním sloupci je označení lokomotivy u svého nového provozovatele, popřípadě u v Německu přeznačených lokomotiv jejich původní označení, ve druhém skutečné číslo lokomotivy u ČD a v závorce číslo po přeznačení ještě u ČD a ve třetím sloupci je datum předání zákazníkovi v Německu): PEG (Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft GmbH)
V200.01    781.436 2.2.1999
V200.02 781.485 (427) 22.4.1999
V200.03 781 516 19.8.1999
V200.04 781.482 (335) 19.8.1999
PBSV (Plannen-Bauen-Schienen-Vehrkehr GmbH Magdeburg)
21              781.416 11.6.1999
22 781.557 (418) 8.10.1999
WAB (Westfälische Almetalbahn GmbH) - V200 ex PEG
31 (V200.05) 781.365 30.11.1999
32 (V200.06) 781.324 (412) 30.11.1999
33 (V200.07) 781.349 (430) 30.11.1999
34 (V200.08) 781.448 14.12.1999
35 (V200.09) 781.545 14.12.1999
36 (V200.10) 781.450 (540) 14.2.2000
37 (V200.11) 781.469 (450) 9.8.2000
38 781.487 9.8.2000
39 781.582 (557,530) 26.9.2000
40 781.598 (566,505) 26.9.2000
41 781.344 (324,412) 26.9.2000
42 781.550 (469) 26.9.2000
43 781.335 (482) 26.9.2000
44 781.591 (349) 26.9.2000
45 781.540 (433) 15.11.2000
46 781.484 15.11.2000
47 781.555 (501) 15.11.2000
48 781.580 (518) 15.11.2000


22.12.2000 - Z opravy v ŽOS Nymburk byla ČD předána lokomotiva 529 v původním barevném provedení s rudou hvězdou na čelech. Jejím domovským depem se stává Letohrad. Od počátku roku 2001 je v rámci garance pravidelně (ale s výpadky) nasazována do vozby nákladních vlaků z Letohradu do polského Mezilesí. V Letohradě je deponována i její méně šťastné kolegyně čísla 202.

Začátek roku 2001 - ŽSR - V SR zbývá provozních celkem 6 strojů v následujícím rozmístění: Vrútky 312 a 168 (MDC) Nové Zámky 357 Humenné 494 Prešov 370 Haniska pri Košiciach 368
25.2.2001 - Pro špatný technický stav je v Chebu už natrvalo odstavena lokomotiva čísla 592.

Duben 2001 - Po opravě je v Chebu provozována lokomotiva 578 v celočerveném nátěru jako neoficiální historické vozidlo ČD. O jejím dalším zachování do budoucna se jedná.

3.10.2001 - Odstaven byl známý červeno-bílý "Sergej" čísla 462, administrativně byl zrušen ke 20.3.2003. V Chebu tak zůstávají v pravidelném provozu v čele uhelných vlaků do Arzbergu již pouze "muzejní" lokomotivy čísel 578600.

1.1.2002 - ČD - Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje k 1.1.2002 již zrušené): Česká Třebová 529 Plzeň 462, 550, 552, 555, 556, 557, 558, 566, 568, 578, 580, 581, 584, 590, 591, 592, 597, 600, (548, 594, 596)
1.1.2002 - Lokomotivy nepatřící ČD byly rozmístěny takto: ŽOS Nymburk 444, 471 Česká Třebová 202
1.2.2002 - ŽSR - Přesný stav lokomotiv byl následující: Košice 213, 251, 370, 440, 456, 494, 511 Nové Zámky 276 Spišská Nová Ves 368 Vrútky 312
1.1.2002 - Lokomotivy nepatřící ŽSR byly rozmístěny takto: Vrútky (MDC) 168
30.11.2002 - Poslední provozní "Sergeje" ČD (kromě muzejní lokomotivy 529) čísel 578600 odváží poslední uhelný vlak z Nového Sedla do bavorského Arzbergu. Zaniká tak poslední turnusový výkon "Sergejů" v rámci celých někdejších ČSD. Historie provozu lokomotiv typu M62 se tak na území bývalého Československa po 36-ti letech definitivně uzavírá...

1.1.2003 - ČD - Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje k 1.1.2003 již zrušené): Česká Třebová 529 Louny 600 Plzeň 462, 550, 552, 555, 556, 557, 558, 566, 568, 578, 580, 581, 584, 590, 591, 592, 597, (548, 594, 596)
1.1.2003 - Lokomotivy nepatřící ČD byly rozmístěny takto: ŽOS Nymburk 444, 471 Česká Třebová 202
Polovina roku 2003 - Provozní lokomotivy čísel 529 (Letohrad), 578 (Cheb) a 600 (Chomutov) jsou coby muzejní vozidla (všechny v celočerveném nátěru) používány pro nostalgické jízdy na tratích v ČR.
Na Slovensku zůstávají provozní stroje 168 (MDC Bratislava, deponie Vrútky) a 368 (ZSSK - RD Margecany). Třetí slovenskou "muzejní" lokomotivou v celočerveném nátěru je bývalá vrútecká 312 (MDC Bratislava), která je ale neprovozní. Na Slovensku se rozbíhá likvidace posledních odstavených "Sergejů", čímž si nová společnost provozující železniční dopravu na Slovensku, ZSSK, snaží před koncem roku vylepšit finanční situaci.

7.7.2003 - Česko - V ČR zbývá celkem 25 "Sergejů" v následujícím rozmístění: Cheb - kolej za depem 430 (ozn. 591), 501 (ozn. 555), 518 (ozn. 580), 530 (ozn. 557), 568, 581 (ozn. 516!), 597 Sokolov - venku 433 (ozn. 550), 505 (ozn. 566), 556, 596 Sokolov - v rotundě 462, 548, 552, 558, 578, 584, 590, 592, 594 Chomutov (přechodně Lužná u Rakovníka) 600 Letohrad 202, 529 ŽOS Nymburk 444, 471
1.1.2004 - ČD - Přesný stav lokomotiv byl následující (v závorkách jsou stroje k 1.1.2004 již zrušené): Česká Třebová 529 Louny 600 Plzeň 550, 552, 555, 556, 557, 558, 566, 568, 578, 580, 581, 584, 590, 591, 592, 597, (462, 548, 594, 596)
1.1.2004 - Lokomotivy nepatřící ČD byly rozmístěny takto: ŽOS Nymburk 444, 471 Letohrad 202
Září 2005 - Za účelem vytěžení náhradních dílů (motoru) pro některého "Sergeje" v zahraničí byl do Plzně ze Sokolova převezen vrak stroje čísla 552. Po vykonání "díla zkázy" byly ostatky lokomotivy počátkem roku 2006 přímo v Plzni zlikvidovány.

Konec roku 2005 - Slovensko - Poslední tři provozuschopné "Sergeje" jsou rozmístěny takto: 168 (MDC) deponována ve Vrútkách, 312 (MDC) v Muzeu dopravy v Bratislavě a 368 je na "přezimování" taktéž ve Vrútkách.

Ronec roku 2005 - Česko - V ČR zbývá celkem 25 "Sergejů" v následujícím rozmístění: Cheb - kolej za depem 430 (ozn. 591), 501 (ozn. 555), 518 (ozn. 580), 530 (ozn. 557), 568, 581 (ozn. 516!), 597 Sokolov - venku 433 (ozn. 550), 556, 558, 594,596, 505 (ozn. 566) Sokolov - v rotundě 462, 548, 584, 590, 592 Chomutov 600 Česká Třebová - vrakoviště 202 Plzeň 552, 578 Letohrad 529 ŽOS Nymburk 444, 471
Rok 2006 - V průběhu roku došlo k prodeji některých lokomotiv v Česku i na Slovensku soukromým subjektům, a to za účelem jejich dalšího provozování! Nejprve byla Zvolenské obchodní společnosti (ZOS) odprodána bývalá Margecanská lokomotiva čísla 368, v Česku pak ČD odprodaly opravnám ŽOS Nymburk dlouhodobě neprovozní stroje čísel 548, 584590, které stály několik let odstaveny v sokolovském depu. Z nich byly dva stroje zprovozněny a pod označením M62-584M62-590 odprodány do Polska, kam odešly ještě s ŽOS už dříve odprodanou lokomotivou čísla 471, nově pak M62-1274.

Konec roku 2006 - Česko - V ČR zbývá celkem 24 "Sergejů" v následujícím rozmístění: Cheb - kolej za depem 430 (ozn. 591), 433 (ozn. 550), 501 (ozn. 555), 505 (ozn. 566), 518 (ozn. 580), 530 (ozn. 557), 556, 558, 568, 581, 594, 596, 597 Cheb 578 Sokolov - v rotundě 462, 592 Chomutov 600 Česká Třebová - vrakoviště 202 Letohrad 529 ŽOS Nymburk 444, 471, 548, 584, 590
Rok 2007 - V létě byl od ZOS Zvolen odprodán polskému dopravci LOTOS Kolej poslední provozní "Sergej" na Slovensku, který nebyl určen pro muzejní zachování, a to stroj čísla 368. Také v Česku došlo k odprodeji jedné lokomotivy do soukromých rukou - dne 8.8.2007 byl firmě Ing. Kříže odprodán zrušený stroj 578. Tato známá a do celočerveného nátěru natřená lokomotiva tak naštěstí zůstává v Česku jako provozní "historické vozidlo".
S očekávaným oddělením ČD-Cargo v Česku započaly likvidace posledních nevyužitelných vraků strojů řady 781, které stály několik let odstavené za chebským depem. Lokomotivy byly po dvojicích odváženy na vlečku v Dolním Rychnově, kde byly následně likvidovány.
Datumy odvozu vozidel k likvidaci z Chebu jsou tyto:
17.9.2007 580 (ex. 518) + 581
5.10.2007 568 + 597
22.10.2007 555 (ex. 501) + 594
21.11.2007 557 (ex. 530) + 596
18.12.2007 550 (ex. 433)+ 566 (ex. 505)
20.12.2007 556 + 558
Díky tomu, že kontrakt byl sepsán na likvidaci 12-ti strojů, zůstal v chebském depu prozatím ještě vrak lokomotivy 591 (skutečná 430). Kromě nich prozatím zůstávají v Chebu deponovány v kompletním ale neprovozním stavu i obě mohykánky 462592.

16.10.2007 - Území ČR opouští lokomotivy čísel 444548, které byly několik let odstavené v nekompletním stavu v areálu ŽOS Nymburk. Měly by v Německu posloužit jako zdroj náhradních dílů pro stroje tamních soukromých dopravců.

Rok 2008 - Lokomotiva 578 v majetku pana Kříže je po menší opravě opět provozní a využívaná k nostalgickým jízdám po ČR, ale i různým převozům vozidel pro potřeby svého majitele. Lokomotiva má svůj nový domov na jedné z vleček v Kladně.
Muzejní lokomotiva ČD čísla 600 je vedena jako provozní pod PJ Cheb, pro stroje 462430 (ozn. 591) je zřejmě připravena budoucnost v podobě odprodeje do Polska a lokomotiva 592 by měla být výhledově předána NTM.

10.11.2008 - Chebské lokomotivy čísel 462430 (ozn. 591) byly odprodány společnosti CZ Loko, a.s. Česká Třebová, prozatím však stále zůstávají odstaveny v prostoru chebského depa.

Konec roku 2008 - Česko - V ČR zbývá celkem 7 "Sergejů" v následujícím rozmístění: depo Cheb 430 (ozn. 591), 462, 592, 600 Česká Třebová - vrakoviště 202 depo Letohrad 529 depo Kladno 578 (IVK)
Duben 2009 - Chebská lokomotiva čísla 592 je převedena do sbírek Národního technického muzea, její převoz z Chebu do depozitáře NTM v Chomutově proběhl 18.4.2009.

Květen 2009 - Na Slovensku je dokončena vyvazovací oprava muzejního stroje čísla 168 (MDC Bratislava). V rámci opravy byl lokomotivě obnoven i barevný nátěr, a to včetně tenkých žlutých proužků na čelech. K dokonalosti tak stroji chybí snad už jen náhrada dvojitých žaluzií v jedné bočnici trojitými.

Konec roku 2009 - Česko - V ČR zbývá celkem 7 "Sergejů" v následujícím rozmístění: depo Cheb 430 (ozn. 591), 462 depo Chomutov - depozitář NTM 592 depo Lužná u Rakovníka - DHV ČD 600 Česká Třebová - vrakoviště 202 depo Letohrad 529 depo Kladno 578 (IVK)
19.6.2010 - Poslední v depu Cheb se nacházející lokomotivy 462430 (ozn. 591) byly převezeny do prostor CZ Loka, a.s. Česká Třebová. Administrativně tyto stroje CZ Loku patří již od 10.11.2008.

Listopad 2010 - Bývalá chebská krasavice čísla 462 je z České Třebové odvezena novému majiteli v Polsku (konkrétně do dílen PESA Bydgoszcz).

4.12.2010 - CZ Loku patřící vrak stroje 430 (ozn. 591) byl přistaven k likvidaci do kovošrotu ve Svitavách, kde byl necelý týden poté i rozložen.

Konec roku 2010 - Česko - V ČR zbývá celkem 5 "Sergejů" v následujícím rozmístění: depo Chomutov - depozitář NTM 592 depo Lužná u Rakovníka - DHV ČD 600 Česká Třebová - vrakoviště 202 depo Letohrad 529 depo Kladno 578 (IVK)
30.6.2011 - Někdejší letohradská lokomotiva  202 byla v České Třebové částečně rozložena a na celkem 4 silničních návěsech (1. návěs - podvozek a pluhy, 2. návěs - druhý podvozek, 3. návěs - spalovací motor a palivová nádrž, 4. návěs - lokomotivní skříň) odvezena do Polska.

Konec roku 2011 - Česko - V ČR zbývají celkem 4 "Sergeje" v následujícím rozmístění: depo Chomutov - depozitář NTM 592 depo Lužná u Rakovníka - DHV ČD 600 depo Letohrad 529 depo Kladno 578 (IVK)
Konec roku 2012 - Česko i Slovensko - Situace se nemění.

Konec roku 2013 - Česko i Slovensko - Situace se nemění.

Konec roku 2014 - Česko i Slovensko - Situace se nemění.

Rok 2015 - Slovenská lokomotiva 312, neprovozní, ale určená pro další zachování, dosud deponovaná v Bratislavě, byla přesunuta do depa Humenné.

Rok 2016 - Slovenská lokomotiva 312 byla zprovozněna členy Podvihorlatského železničného spolku.

Konec roku 2017 - V ČR a SR zbývá celkem 6 "Sergejů" v následujícím rozmístění: depo Lužná u Rakovníka - DHV ČD 600 depo Chomutov - depozitář NTM 592 (neprovozní) depo Olomouc - DHV ČD 529 depo Kladno 578 (IVK) depo Humenné 312 depo Vrútky 168
Konec roku 2018 - Česko i Slovensko - Situace se nemění.

Rok 2019 - Lokomotiva 592, kterou odmítlo zakoupit NTM Praha, byla nejprve (jako neprovozní) převezena do Lužné u Rakovníka, následně byla odprodána soukromému subjektu - společnosti Kladenská dopravní a strojní (KDS).

Rok 2020 - Lokomotiva 592 společnosti Kladenská dopravní a strojní (KDS) se podrobuje opravě v ČMŽO Přerov.

Konec roku 2021 - Česko i Slovensko - Situace se nemění, pouze lokomotiva 592 je od září 2021 opět provozní.