Vítáme Vás na stránkách o Sergejích!


Dnes již legendární "Sergeje", tedy lokomotivní řadu 781 (dříve T679.1) bývalých ČSD, snad ani není třeba blíže představovat.
Snad žádná jiná řada motorových lokomotiv v České či Slovenské republice neodvedla tolik těžké a poctivé práce jako právě "Sergeje".

Cílem těchto stránek není detailně se zabývat osudy jednotlivých strojů řady nebo dopodrobna rozvádět jejich provoz v jednotlivých oblastech naší země, ale rádi bychom stránkami oživili vzpomínku na tyto lokomotivy všem, kteří kdysi dunivý zvuk "Sergejů" běžně slýchávali kolem sebe - ať už v práci nebo při procházkách kolem trati; všem, kteří je řídili a opravovali a tím jim i věnovali kus sebe, kus svého života.
Také bychom stránkami chtěli představit tyto lokomotivy mladším generacím, které si dnes už těžko dokážou představit všudypřítomné dlouhé nákladní vlaky často i se dvěma či třemi "Sergeji" na každém z nich, hustý provoz nákladních vlaků i na tratích, na kterých se dnes už s nákladními vlaky nesetkáme a čilý a nepřetržitý provoz na mnohých dnes už mrtvých spádovištích nebo v depech.

Rozsáhlá fotogalerie stránek se Vám pokusí připomenout dobu, kdy tyto stroje běžně jezdily po kolejích bývalých ČSD, stejně jako dobu jejich neodvratitelného ústupu, kdy vyřazené "Sergeje" plnily odstavné koleje v depech i stanicích po celém bývalém Československu.
O počátcích i konci provozu těchto lokomotiv se můžete dočíst v textové části stránek, nechybí ani systematicky zpracovaný přehled dislokace lokomotiv, jejich výrobních čísel i s údaji o prodeji či zrušení jednotlivých strojů. Spíš jen pro potěšení tu pro Vás máme připravenou též malou gelerii Walpaperů, tedy tapet na pracovní plochu Vašeho počítače. Do stránky s diskusí, která je Vám na tomto webu také k dispozici, můžete zapsat své ohlasy na obsah stránek, své prosby i upozornění na chyby, které jste na stránkách objevili. Údaje o stránkách, jejich autorech a kontakt na webmastera naleznete v tiráži.