Vítáme Vás na webových stránkách římskokatolické farnosti Pečky!

Římskokatolická farnost Pečky se rozprostírá na území 16 obcí v okrese Kolín a z i okrese Nymburk. Farnost byla zřízena 1. ledna 1947; do té doby patřily Pečky i s nově vybudovaným kostelem sv. Václava (1913) a budovou fary (1941) k farnosti Dobřichov. 1.8.1941 byla zřízena expositura, o rok později byla zavedeny samostatné matriky. S účinností od 1. ledna 2005 sloučil arcibiskup pražský Miloslav Vlk farnosti Dobřichov, Skramníky, Ratenice a Plaňany s farností Pečky. Takto vzniklá Římskokatolická farnost Pečky má dnes celkem 11 kostelů a 2 kaple.

Aktuální pořad bohoslužeb

sobota  1.1.2022 8.30 Pečky
sobota  1.1.2022 10.00 Cerhenice
sobota  1.1.2022 16.00 Chotouň
neděle  2.1.2022 8.30 Pečky
neděle  2.1.2022 10.00 Ratenice
neděle  2.1.2022 10.00 Cerhenice (bohoslužba slova)
středa  5.1.2022 16.00 Pečky
pátek  6.1.2022 16.00 Pečky
sobota  8.1.2022 16.00 Skramníky
neděle  9.1.2022 8.30 Pečky
neděle  9.1.2022 10.00 Cerhenice
středa  12.1.2022 16.00 Pečky
pátek  14.1.2022 9.00 Pečky
neděle  16.1.2022 8.30 Pečky
neděle  16.1.2022 10.00 Ratenice
neděle  16.1.2022 10.00 Cerhenice (bohoslužba slova)
sobota  22.1.2022 16.00 Chotouň
neděle  23.1.2022 8.30 Pečky
neděle  23.1.2022 10.00 Cerhenice
středa  26.1.2022 16.00 Pečky
pátek  28.1.2022 9.00 Pečky
sobota  29.1.2022 16.00 Skramníky
neděle  30.1.2022 8.30 Pečky
neděle  30.1.2022 10.00 Ratenice
neděle  30.1.2022 10.00 Cerhenice (bohoslužba slova)

Slovo P. Josefa Nerada k Novému roku

Nedělí 28. listopadu jsme zahájili nový církevní rok. Vstoupili jsme do období přípravy na příchod Mesiáše. Období, které nás mělo přivést k hlubšímu zamyšlení nad dosavadním životem, k přijímání dávné, ale trvalé výzvy sv. Jana Křtitele k pokání a obrácení. Toto období vyvrcholilo Slavností Narození Páně – Mesiáše. Naplnilo se očekávání, naplnila se naděje, že Hospodin splní svůj příslib, dá světu Vykupitele, aby zachránil člověka.

V sobotu 1. ledna jsme vstoupili do dalšího roku našeho života, který nese číslo 2022. Na začátku nového církevního roku jsme věděli, co můžeme očekávat – narození Spasitele. Při vstupu do nového občanského roku žádnou takovou jistotu nemáme. Máme jistě mnoho představ, nadějí, ale jistého nemáme nic. Jdeme tedy do dalšího roku našeho života s nejistotou, s obavami z toho, co nás čeká, jak se bude vyvíjet pandemie, jak bude růst nebo klesat hospodářský vývoj. Otázky, které mohou být zodpovězeny až v závěru právě začínajícího roku.

Můžeme ale do něho vstoupit s něčím, co pomůže nám i světu kolem nás. Nenechat se příliš ovlivňovat zlem kolem nás, zbavovat se zloby a nenávisti, které se – asi zvláště v důsledku covidu – šíří v celé společnosti. Přemoci pocit, že na všechno mám odpověď a že se ke všemu musím vyjádřit, i když o věci moc nevím. Nebát se být více pokorným, nebát se něčeho se vzdát pro druhé, prostě, přiklánět se k dobru a s odhodláním bojovat se zlem. Vůbec se nebát, ale pamatovat na to, že všichni jsme v Božích rukou. „Neboj se!“, říká Bůh prostřednictvím anděla Panně Marii, a pak Josefovi, i pastýřům. „Nebojte se!“, říká Ježíš apoštolům při bouři na moři. Nebude to lehké, ale nebude to ani neproveditelné. K dobru napomáhá sám Bůh svým požehnáním. S důvěrou v tuto pomoc vstupme do roku 2022.

Přeji vám všem, aby nastávající další rok našeho života byl naplněný pokojem, pohodou a radostí. Aby jste byli chráněni od nemocí, zvláště od všech forem Covidu. A především, ať v rodinách, a nejen v nich, přebývá opravdová vzájemná láska, která je svorníkem dokonalosti a která přemáhá zlo, a dokonce i samotnou smrt. A Boží požehnání ať vás všechny provází každý den roku 2022.

Vše dobré přeje a vyprošuje                                           
                    P. Josef Nerad                 

Kontakty na farní úřad a duchovního správce farnosti

Telefon: +420 321 785 387   Římskokatolická farnost Pečky
Mobil: +420 731 133 267   Třída Jana Švermy 50
E-mail: neradjosef @ seznam.cz   289 11  Pečky

Zásady ochrany osobních údajů