Kroměříž

Město Kroměříž, přezdívané někdy také jako Hanácké Athény, je jedním z nejvýznamnějších měst ve Zlínském kraji. Leží v jižním cípu úrodné Hané na řece Moravě. V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Na území města se nachází velké množství památek a udržované historické centrum – Velké náměstí s podloubím a vedle něj stojící Arcibiskupský zámek, v jehož obrazárně se nachází mimo jiné i slavné Tizianovo dílo Apollo a Marsyas. V zámecké knihovně je uložen i Kroměřížský sakramentář (Sacramentarium Cremsiriense), jedna z nejstarších liturgických knih dochovaných v českých zemích. Z dalších památek se v Kroměříži nachází například kostely: sv. Mořice, sv. Jana Křtitele, Nanebevzetí Panny Marie, pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje a kostel svatého Cyrila a Metoděje v areálu Psychiatrické nemocnice. Dále například kaple svatého Kříže v Octárně, kaple Povýšení svatého Kříže kláštěra Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže, Mlýnská brána, biskupská mincovna, kde se nachází největší sbírka mincí ve střední Evropě, arcibiskupské vinné sklepy, Muzeum Kroměřížska, Galerie Artuš atd. Milovníky techniky jistě zaujme železniční muzeum Kroměřížské dráhy v prostorách zdejšího lokomotivního depa.

Poblíž Kroměříže se nachází přírodní park Záhlinické rybníky, kde jsou k vidění kormoráni a bobři. Na západ od Kroměříže je na řece Moravě vodní elektrárna Strž z roku 1923, na které byly asi poprvé v historii ČR použity Kaplanovy turbíny.

Oficiální stránky města - www.mesto-kromeriz.cz