Vintířov (Sokolovská uhelná) a lokomotiva ŠKODA 26Em dne 20.9.2010