Rosťa Kolmačka
Brněnská "Singrovka" M240.0113 zastavila na zastávce v Lobodicích 6.5.2012
Foto: Rosťa Kolmačka