Jaroslav Bělka
Nové dětské hřiště u rybníka Na hrázi (poblíž koupaliště)
Foto: Jaroslav Bělka