Jaroslav Bělka
Vzorně restaurovaný Pivovarský hotel, který najdete při cestě od Masarykova náměstí na Tržní náměstí
Foto: Jaroslav Bělka