Jaroslav Bělka
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a Dům sv. Josefa (sídlo církevní mateřské školy a denního stacionáře pro seniory)
Foto: Jaroslav Bělka