Michal Boček
Kolem závodu GOLDBECK Továčov vezla 750 333-7 výlovový zvláštní vlak z Tovačova do Kojetína 15.10.2023
Foto: Michal Boček