Zdeněk Morávek
Těsně za zlomem trati mezi Lobodicemi a Uhřičicemi byla T478.1002 se zvláštním vlakem do Kojetína zachycena 16.10.2022
Foto: Zdeněk Morávek