Michal Boček
V krátkem úseku mezi výhybkami u bývalé HL. Skašov a nákladištěm Lobodice byla T478.1002 z nadhledu zachycena při své cestě se zvláštním vlakem do Kojetína 16.10.2022
Foto: Michal Boček