Jana Plachá
Téměř prázdný "Krokodýl" 851 005-9 byl před svou cestou do Tovačova zachycen na téměř prázdném kojetínském nádraží 18.10.2020
Foto: Jana Plachá