Michal Boček
Na samém konci tovačovské dráhy čeká "Singrovka" M240.0113 na okamžik, než se připojí na konec posledního vlaku do Kojetína 22.10.2017
Foto: Michal Boček