Michal Boček
Hezky z nadhledu byl "Krokodýl" M286.0044 těsně před přejezdem s hlavní silnicí před Uhřičicemi vyfotografován 18.10.2014
Foto: Michal Boček