Martin Nesrsta
Téměř pohlednicový záběr "Hurvínka" M131.1463 pochází z úseku trati před přejezdem s hlavní silnicí u Uhřičic - vlak jede směr Kojetín 20.10.2007
Foto: Martin Nesrsta