Aleš Krška
Pro pana strojvedoucího Pešáka bylo ježdění s "Hurvínkem" M131.1463 na Výlov Hradeckého rybníka jedněmi z posledních jízd před odchodem do penze. Snímek je ze 20.10.2007
Foto: Aleš Krška