Ing. Zdeněk Morávek
Bližší pohled na "Hurvínka" M131.1454 při jeho nedlouhém prostoji mezi spoji na nádraží v Toačově pochází z 15.12.2019
Foto: Ing. Zdeněk Morávek