Michal Boček
"Regionova" 814 028-7/914 028-6 byla cestou do Tovačova zachycena v Tovačově-Anníně (u budky bývalé zastávky Oplocany) 9.12.2017
Foto: Michal Boček