Jaroslav Bělka
Tyto kolegy teď asi společně v mundůru dlouho nikdo neuvidí :-(
Foto: Jaroslav Bělka