Michal Boček
Tentokráte ze širé trati za Lobodicemi pochází záběr "Rosničky" 464.202 se spojem do Kojetína 28.9.2015
Foto: Michal Boček