Michal Boček
V čele odpoleního vlaku k oslavě 120. výročí tovačovské trati se "Rosnička" 464.202 blíží od Tovčova k Uhřičicím 28.9.2015
Foto: Michal Boček