Stanislav Plachý
S nezaměnitelnou siluetou Tovačova a zdejší (bývalé) Prefy byl vůz M152.0002 při své cestě do Kojetína zachycen 28.9.2014
Foto: Stanislav Plachý