Stanislav Plachý
Prototypový "Orchestrion" M152.0002 přijíždí na závěsu svatováclavského parního vlaku od Přerova do Kojetína 28.9.2014
Foto: Stanislav Plachý