Anna Kolmačková
Před svou další jízdou do Tovačova byla 464.202 na nádraží v Kojetíně vyfotografována 28.9.2021
Foto: Anna Kolmačková