Michal Boček
S osmivozovou soupravou vlaku z Tovačova do Přerova právě opouští lokomotiva 464.202 katastr obce Lobodice 28.9.2021
Foto: Michal Boček