Jaroslav Valeš
Výletní vláček s "Hektorem" 721 555-1 v čele se od Tovačova blíží k Uhřičicím 12.8.2017
Foto: Jaroslav Valeš