Michal Boček
Kdysi všední, v srpnu 2013 však už velmi vzácný obrázek "Berty" se soupravou zelených vozů byl pořízen u Rozstání dne 16.8.2013
Foto: Michal Boček