Michal Boček
Vrútecký motorový veterán M274.004 se v Tovačově připravuje na cestu zpět do Kojetína 13.8.2011
Foto: Michal Boček