Aleš Krška
Jiný záběr motorového vozu 842 019-2 byl v Lobodicích taktéž pořízen v rámci fotoakce konané 1.3.2008
Foto: Aleš Krška