Michal Boček
Také tento záběr vozu 842 019-2 se závodem TOPOS-Prefa v pozadí byl mezi Tovačovem a Lobodicemi pořízen 1.3.2008
Foto: Michal Boček