Martin Benáček
Tento záběr zvláštního vlaku s čelními motorovými vozy M262.007 a M274.004 vznikl na širé trati mezi Uhřičicemi a Lobodicemi 14.8.2011
Foto: Martin Benáček