Miroslav Fogl
Na snímku z najíždění M240.0113 na přípojný vůz Blm5-2243 je kromě samotného aktu spojování vidět také aktuální stav budovy tovačovského nádraží s čerstvě zasklenými okny, svědčícími o začátku další (a věřme že lepší) etapy života této stavby. Snímek je ze soboty 5.5.2012
Foto: Miroslav Fogl