Michal Boček
"Šarinka" 810 271-7 byla cestou z Tovačova do Kojetína zachycena při odjezdu z Lobodic 10.8.2008
Foto: Michal Boček