Michal Boček
Patřičně dobově vyzdobený motorový vůz M152.0191 opouští obec Lobodice 8.5.2011
Foto: Michal Boček