Jana Teplíková
Všestranně zručný "Bočeli" přeměňuje stroj 720 113-0 na T435.0113 a ze soukromého vlastnictví jej na dva dny opticky opět vrací do majetku ČSD - 19.10.2012
Foto: Jana Teplíková