Pavel Bibr
Tento snímek lokomotivy 464.202, odvážející z Kojetína první spoj do Tovačova, vyhrál v soutěži vyhlášené KMD 2. místo v kategorii starších fotografů - 28.9.2008
Foto: Pavel Bibr